Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
151
 Lisss 
  Diệu Yến 
 144 
  
 Chính phái 
 9 
 111,954 
 0 
152
 BlackDahlia 
  Diệu Yến 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 118,500 
 0 
153
 NuTacThaHuong1 
  Đao Khách 
 144 
 FullHouse  
 Chính phái 
 9 
 1,230,910 
 0 
154
 KillerLeader 
  Đại Phu 
 144 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 420,836 
 0 
155
 MajinBuu 
  Diệu Yến 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 171,982 
 0 
156
 ConHeo 
  Diệu Yến 
 143 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 228,021 
 0 
157
 NeMo 
  Tử Hào 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 284,456 
 0 
158
 Galaxy 
  Diệu Yến 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 366,148 
 0 
159
 Subeo 
  Tử Hào 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 259,556 
 0 
160
 EyesForYou 
  Tử Hào 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 134,874 
 0 
161
 ZzMeoXinhzzZ 
  Diệu Yến 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 235,052 
 0 
162
 Bulma 
  Diệu Yến 
 143 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 281,789 
 0 
163
 Harley 
  Cung Thủ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 791,088 
 0 
164
 TuHao9x 
  Tử Hào 
 143 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 120,825 
 0 
165
 ViAnhmaEmDau 
  Diệu Yến 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 178,847 
 0 
166
 Chi2XaHoi 
  Cung Thủ 
 143 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 220,336 
 0 
167
 MsHanh 
  Đại Phu 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 219,371 
 0 
168
 ChanDoiNo13 
  Diệu Yến 
 143 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 232,378 
 0 
169
 zZzTieuQuyzZz 
  Cung Thủ 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 1,464,025 
 0 
170
 CardiB 
  Diệu Yến 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 133,763 
 0 
171
 DiabloBlanco 
  Tử Hào 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 71,704 
 0 
172
 QuatVeoVeo 
  Thần Nữ 
 143 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 43,695 
 0 
173
 MacSexyMS 
  Diệu Yến 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 101,588 
 0 
174
 Bishamon 
  Diệu Yến 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 135,621 
 0 
175
 gaicocu 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
 TaLinh  
 Tà phái 
 9 
 254,486 
 0